Slechthorendheid

Ergotherapie bij mensen met een auditieve beperking.

Veel mensen zijn niet bekend zijn met de mogelijkheden op het gebied van hoorhulpmiddelen. Zij kunnen de hulp van een gespecialiseerde ergotherapeut inschakelen bij het zoeken naar een hulpmiddel.

Maar juist ook bij het uitproberen en oefenen in de eigen thuis- en werksituatie, kan de ergotherapeut advies, instructie en begeleiding bieden. Begeleiding bij het omgaan met een gehoorverlies in dagelijkse situaties thuis of buitenshuis kan daarbij een onderdeel zijn.