Het toeval wilde dat op het moment dat Elke Stoehrer en Laura Breukers besloten een ergotherapie praktijk te starten, Ineke voelde dat de tijd daar was om zichzelf meer vrije tijd te gunnen en haar praktijk na 17 jaar, over te dragen.

Zodoende nemen Elke en Laura per 1 maart het stokje over van Ineke. Zij zullen de praktijk als maatschap voortzetten vanuit dezelfde locaties in Brummen en Eerbeek en vanuit een nieuwe locatie in Velp. De bekende gezichten Manou Woerts, Immy van Dijk en Jeannica Ezendam blijven werkzaam voor de praktijk, evenals Ineke zelf.

U kunt op dezelfde wijze als nu contact opnemen met de praktijk. De aangeboden zorg zal voor u als client niet veranderen. Meer informatie vindt u op de website.

U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken!

Ergo in Beweging

Het toeval wilde dat op het moment dat Elke Stoehrer en Laura Breukers besloten een ergotherapie praktijk te starten, Ineke voelde dat de tijd daar was om zichzelf meer vrije tijd te gunnen en haar praktijk na 17 jaar, over te dragen.

Zodoende nemen Elke en Laura per 1 maart het stokje over van Ineke. Zij zullen de praktijk als maatschap voortzetten vanuit dezelfde locaties in Brummen en Eerbeek en vanuit een nieuwe locatie in Velp. De bekende gezichten Manou Woerts, Immy van Dijk en Jeannica Ezendam blijven werkzaam voor de praktijk, evenals Ineke zelf.

U kunt op dezelfde wijze als nu contact opnemen met de praktijk. De aangeboden zorg zal voor u als client niet veranderen. Meer informatie vindt u op de website.

U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken.

Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet, of niet meer naar wens uit kan voeren. Wanneer activiteiten die misschien eerder vanzelfsprekend gingen, niet meer lukken of moeilijk gaan, bijvoorbeeld door ziekte, ouder worden, vermoeidheid of pijn, kan de ergotherapeut ingezet worden.

De ergotherapeut is een specialist in het analyseren van knelpunten en het bedenken van praktische oplossingen, zoals het leren omgaan met de veranderde situatie, trainen van vaardigheden, inzetten van hulpmiddelen, een balans leren vinden in uw activiteiten, vermindering van pijn of oefeningen voor verbeteringen. Ergotherapeuten kijken vooral naar wat wél mogelijk is. Onze ergotherapeuten zijn er voor (jong) volwassenen, ouderen, hun verzorgers en mantelzorgers.

Aandachtsgebieden kunnen zijn:

 • Persoonlijke verzorging
 • Mantelzorg en het geven van zorg
 • Wonen en veiligheid
 • Verplaatsen en Vervoer
 • Contacten en communicatie
 • Vrije tijd/ontspanning
 • Huishouden
 • Plannen en concentreren
 • Pijn en vermoeidheid
 • Balans in energie
 • Werk en opleiding
 • Werkplekadvies
 • Voorzieningen

Bekijk de video over ergotherapie 

Handtherapie

Naast Ergotherapie heeft Ergo In Beweging ook specialisten op het gebied van Handtherapie. Handtherapie is gericht op het verbeteren van de functie van de hand en pols in het dagelijks leven, en het verminderen van pijn. De handtherapeut kan oefeningen en adviezen geven of een (tijdelijke) spalk of brace aanmeten. Ook is nazorg na een handoperatie mogelijk.

Handtherapie

Naast Ergotherapie heeft Ergo In Beweging ook specialisten op het gebied van Handtherapie. Handtherapie is gericht op het verbeteren van de functie van de hand en pols in het dagelijks leven, en het verminderen van pijn. De handtherapeut kan oefeningen en adviezen geven of een (tijdelijke) spalk of brace aanmeten. Ook is nazorg na een handoperatie mogelijk.

De handtherapie kan bestaan uit:

 • voorlichting en gewrichtsbeschermende adviezen
 • therapie gericht op pijnvermindering
 • bewustwording van spierspanning
 • verbeteren van het gebruik van de hand, pols of arm tijdens dagelijkse activiteiten
 • adviseren en/of maken van een (tijdelijke) spalk of brace
 • oedeembestrijding
 • oefeningen voor het herstellen van kracht en beweeglijkheid
 • advisering van hulpmiddelen
 • oefenprogramma voor thuis

Veel voorkomende klachten zijn:

 • handartrose
 • artrose van de duimbasis
 • carpaal tunnel syndroom
 • overbelastingsklachten van hand en pols
 • reumatoïde artritis
 • m.Dupuytren
 • de Quervain
 • Mallet finger
 • Fractuur
 • RSI
 • Triggerfinger

Arbeidsdiensten en Re-integratie

We bieden een breed scala aan arbeidsdiensten. 

Voor cliënten met gezondheidsklachten en knelpunten op het werk zijn er mogelijkheden voor werkplek advies en begeleiding om weer aan het werk te gaan. Analyse van de mogelijkheden, trainen of leren omgaan met de beperkingen en advies in het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid horen daarbij.

Voor werkgevers en zelfstandigen zijn er diverse mogelijkheden.  Varierend van (werkplek) onderzoek en advies, tot preventief advies, re-integratie spoor 0 en spoor 1, jobcoaching, instructie medewerkers en groepstrainingen fysieke belasting.

Werkplekadvies

Ergotherapeuten hebben oog voor de persoon, de taken en de omgeving. Vanuit een (para)medisch perspectief wordt het handelen geanalyseerd. 

Werkplekadvies is voor iedereen die last heeft van lichamelijke klachten tijdens het werk of denkt dat de inrichting van de werkplek hier mogelijk een rol in speelt. U krijgt inzicht in welke factoren voor u belangrijk zijn. En u krijgt concrete adviezen ter verbetering van de ergonomie van uw werkplek, specifiek op u afgestemd. Advies over de materialen, uw houding en beweging en uw gewoonten horen erbij zodat de lichamelijke klachten verminderen of opgelost kunnen worden.

Werken en Reintegratie

Opnieuw terugkeren in het werk na klachten is niet altijd eenvoudig. Zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer zijn er verschillende vragen. Hoe het beste het aan te pakken, welk plan kunnen we maken, wat is er nodig voor de werknemer om weer duurzaam op te kunnen bouwen? Het is vaak ingewikkeld om de samenhang te zien tussen klachten, persoonlijke omstandigheden en de werkomstandigheden.

Ook wanneer u een chronische of progressieve aandoening heeft en beperkingen ervaart tijdens het uitvoeren van uw werk, kunt u vragen hebben om op een gezonde en duurzame manier te blijven werken. Ergotherapeuten zijn als geen andere beroepsgroep in staat om vanuit een paramedische en holistische benadering het handelen op te bouwen waarbij zij oog hebben voor zowel de persoon, als voor de taken en voor de omgeving in de breedste zin van het woord.

De ergotherapeut kan bij de begeleiding en het advies gebruik maken van instrumenten zoals Weer aan het Werk, Participatieve Aanpak op de werkplek of bijvoorbeeld door een gericht werkplekadvies.

Arbeidsdiensten en Re-integratie

Voor werkgevers en zelfstandigen zijn er diverse mogelijkheden. 
Ergo in Beweging biedt de volgende diensten aan:

Onderzoek - Advies - Preventie

Werkplekonderzoek
Participatieve aanpak op de Werkvloer
Maatwerk

Re-integratie


Spoor 0
Spoor 1

Jobcoaching


Training van taken en vaardigheden op de werkvloer
Coaching

Trainingen


Groepsvoorlichting en instructie
 Groepstraining fysieke belasting. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden voor u als bedrijf of voor uw werknemer.

Laten we elkaar ontmoeten!

Arbeidsdiensten en Re-integratie

Voor werkgevers en zelfstandigen zijn er diverse mogelijkheden. 
Ergo in Beweging biedt de volgende diensten aan:

Onderzoek - Advies - Preventie

Werkplekonderzoek
Participatieve aanpak op de Werkvloer
Maatwerk

Re-integratie


Spoor 0
Spoor 1

Jobcoaching


Training van taken en vaardigheden op de werkvloer
Coaching

Trainingen


Groepsvoorlichting en instructie
 Groepstraining fysieke belasting. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden voor u als bedrijf of voor uw werknemer.

Laten we elkaar ontmoeten!

Waarom Ergo in Beweging?

Wij zijn een allround ergotherapiepraktijk voor volwassenen. We proberen altijd de beste zorg te verlenen aan onze cliënten door onze ergotherapeuten gericht te koppelen aan onze cliënten. De behandeling is persoonlijk en uw vraag blijft steeds centraal staan.

Ergo in Beweging heeft een aantal specialisaties waardoor cliënten beter geholpen kunnen worden. 
Hieronder worden er enkele uitgelicht.

Covid-herstelzorg

Sommige mensen houden na corona (ernstige) klachten. Soms zijn die meteen zichtbaar, zoals het verlies van kracht of conditie. Andere klachten zijn niet meteen zichtbaar, zoals vermoeidheid, of problemen hebben met het geheugen, concentratie of prikkelverwerking. Wij hebben een behandelprogramma voor mensen met langdurige klachten na Corona om het herstel zo goed mogelijk aan te pakken. Voor COVID herstelzorg zijn er extra vergoedingen beschikbaar door uw zorgverzekeraar. Bekijk hier alvast wat algemene adviezen van ergotherapeuten, voor herstel na corona. (Download hier de Zelfhulptips)

Herstel en Revalidatie

Wanneer u wilt herstellen na klachten, ziekte of ongeval, of wanneer u bij chronische klachten beperkingen ervaart in uw dagelijks handelen, kunt u bij ons terecht. Een ergotherapeut helpt mensen bij het behouden en vergroten van hun zelfstandigheid. Het kan gaan om adviezen, oefeningen, aanleren van andere manieren of bijvoorbeeld het leren uitvoeren van activiteiten met minder energie of op een meer ergonomische manier. Ook kan de ergotherapeut u helpen met het vinden van een goed dagritme, en een balans krijgen in activiteiten en herstelmogelijkheden verdeeld over de dag.

Balans in Energie

Een goed evenwicht houden tussen belasting en belastbaarheid is voor iedereen belangrijk , maar kan juist door ziekte, beperking of gebeurtenissen uit balans raken. U aanpassen aan de nieuwe situatie is een grote uitdaging. Er is te weinig energie om alles te doen wat u wilt op een dag. U merkt dat gewoon doorgaan en het negeren niet werkt, maar alleen rust nemen brengt u ook niet verder. Een ergotherapeut analyseert en leert u om uw eigen grenzen te kennen, om keuzes te maken en bespreekt hoe u uw energie over de dag kunt verdelen. Met een dagindeling met activiteiten die passen bij uw mogelijkheden en wensen, kunt u op een juiste manier herstellen en een nieuw evenwicht vinden. Vaak kunt u uw activiteiten daarna weer geleidelijk uitbreiden.

Overprikkeling en Stress

Wanneer u langdurige klachten ervaart van overprikkeling zoals van licht, beelden en geluid kost u dit energie. Ook stress, belemmerende gedachten en patronen kunnen klachten geven waardoor u minder energie heeft of minder voluit kunt leven. Door een balans in uw energie te vinden en uw eigen herstelactiviteiten te herkennen, kunt u de klachten veel beter hanteren. Met de inzet van technieken zoals ReAttach en Live The Connection die gericht zijn op een goede verwerking van stress en sensorische prikkels wordt u veerkrachtiger en kunt u meer aan.

Werken en
Re-integratie

Opnieuw terugkeren in het werk na klachten is niet altijd eenvoudig. U heeft vragen zoals hoe u dat het beste aan kunt pakken, welke rol de werkgever en de bedrijfsarts heeft, wat heeft uzelf nodig om weer duurzaam op te kunnen bouwen?
Ook wanneer u een chronische of progressieve aandoening heeft en beperkingen ervaart tijdens het uitvoeren van uw werk, kunt u vragen hebben om op een gezonde en duurzame manier te blijven werken.
De ergotherapeut kan begeleiding en advies bieden door inzet van instrumenten zoals Weer aan het Werk, Participatieve Aanpak op de werkplek of door een gericht werkplekadvies.

Ouderen & Mantelzorgers

Als u ouder wordt gaan de dagelijkse dingen soms niet meer vanzelfsprekend. Het kost meer moeite of activiteiten lukken niet meer. U wilt graag zo zelfstandig mogelijk blijven, de dingen blijven doen of zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. De ergotherapeut geeft u adviezen, oplossingen of leert u het op een andere manier aan te pakken.
Als mantelzorger komt er veel op u af. De ergotherapeut kijkt samen met u en de oudere wat er nodig is om de zorg te verlichten of om klachten bij uzelf te voorkomen.
Ergo In Beweging is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson/Parkinsonisme en aangesloten bij ParkinsonNet.

Auditieve beperking

Veel mensen zijn niet bekend zijn met de mogelijkheden op het gebied van hoorhulpmiddelen. Zij kunnen de hulp van een gespecialiseerde ergotherapeut inschakelen bij het zoeken naar een hulpmiddel. Maar juist ook bij het uitproberen en oefenen in de eigen thuis- en werksituatie, kan de ergotherapeut advies, instructie en begeleiding bieden. Begeleiding bij het omgaan met een gehoorverlies in dagelijkse situaties thuis of buitenshuis kan daarbij een onderdeel zijn.

Het Team

Elke Stoehrer

Praktijkhouder
Ergotherapeut
Handtherapeut


Aandachtsgebieden:

 • Ergotherapie
 • Handklachten
 • ReAttach

Fluit deuntjes tijdens het klussen

Laura Breukers

Praktijkhouder
Ergotherapeut


Aandachtsgebieden:

 • Ergotherapie
 • Ouderen
 • Burnout

Maakt kleertjes voor haar 4 kinderen

Ineke Meijerhof

Ergotherapeut
Reintegratieprofessional


Aandachtsgebieden:

 • Arbeidsdiensten en Bedrijfsergotherapie
 • Re-integratie en Werkplekadvies
 • Covid-herstelzorg
 • ReAttach en LTC

Is gek op Salsa dansen

Manou Woerts

Ergotherapeut


Aandachtsgebieden:

 • Ergotherapie
 • Ouderen
 • Ziekte van Parkinson

Ligt graag met de hond voor de kachel

Immy van Dijk

Ergotherapeut


Aandachtsgebieden:

  Auditieve beperkingen bij slechthorenden


Kan heerlijk knuffelen met haar cavia's

Jeannica Ezendam

Ergotherapeut


Aandachtsgebieden:

 • Ergotherapie
 • Covid-herstelzorg

Doet vaak gekke dansjes

Kosten en Vergoedingen


Cliënten

Ergotherapie en Handtherapie door ergotherapeuten wordt voor 10 uur per kalenderjaar uit de basisverzekering vergoed. 

Er wordt aanspraak gemaakt op het verplichte eigen risico. Soms zijn er meer uren ergotherapie in de aanvullende verzekering. 

Werkplekadvies als onderdeel van de behandeling en adviezen voor het volhouden van werk vallen onder ergotherapie. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft kunnen er meer uren ergotherapie vergoed worden. Bij Covid kan soms aanspraak worden gemaakt op aanvullende Covid-herstelzorg uren.

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of veranderen, horen we dat graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Werkgevers en zelfstandigen

Uitgebreidere arbeidsvragen, werkplekonderzoek bij een bedrijf en begeleiden bij re-integratie gaat op basis van offerte. 

Informatie voor Verwijzers en Collega's

Verwijzers en collega’s kunnen als volgt contact opnemen.

 • Telefoon: 0644579400
 • Zorgmail: e.stoehrer@zorgmail.nl
 • Mail: info@ellaergotherapie.nl
 • Siilo: Elke Stoehrer en Laura Breukers
 • OZO Verbindzorg
 • Post:
  Ergo In Beweging
  A.G. Hofkeslaan 28
  6881WL Velp
 • AGB praktijk: 88-052020

 Ergotherapie is toegankelijk zonder verwijzing. Een verwijzing is wel heel welkom.

Download hier het verwijsformulier

Contact

Neemt u voor meer informatie gerust contact op!
Dit kan door te bellen met 0644579400
of te mailen naar info@ergoinbeweging.nl


U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken.

Ergo in beweging heeft drie praktijklocaties; Velp, Brummen en Eerbeek. Wij komen ook aan huis of op de werkplek. 
Bij het maken van een afspraak wordt met u afgesproken of we u bezoeken of op welke locatie u verwacht wordt . 

Praktijk Brummen

Ergo In Beweging
Gezondheidscentrum De Toren 
Primulastraat 2 
6971AZ Brummen

Routebeschrijving

Praktijk Eerbeek

Ergo In Beweging
Gezondheidscentrum
Loenenseweg 88A
6961CT Eerbeek

Routebeschrijving

Praktijk Velp

Ella Ergotherapie
A.G. Hofkeslaan 28
6881WL Velp

Routebeschrijving

© Copyright 2022 Ergo In Beweging - All rights reserved.
Realisatie door GMCIT