Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet, of niet meer naar wens uit kan voeren.

Wanneer activiteiten die misschien eerder vanzelfsprekend gingen, niet meer lukken of moeilijk gaan, bijvoorbeeld door ziekte, ouder worden, vermoeidheid of pijn, kan de ergotherapeut ingaan op praktische activiteiten op de volgende gebieden.
 • Zelfredzaamheid: zelfverzorging, eten, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis, schrijven, lezen, telefoneren, sociale contacten
 • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
 • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding
 • Mantelzorg: tillen, rolstoel rijden, verzorgen, voorzieningen
De ergotherapeut is een specialist in het analyseren van knelpunten en het bedenken van oplossingen, zoals het leren omgaan met de veranderde situatie, trainen van vaardigheden, en inzetten van hulpmiddelen. De ergotherapeut kan adviseren in het gebruik van hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoermiddelen, en werk ondersteunende middelen. Begeleiding van aanvragen van voorzieningen bij gemeente (WMO), zorgverzekeraar, UWV of andere instellingen hoort daarbij.

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie - het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven - gerealiseerd kan worden.

Het handelen, de dagelijkse activiteiten die mensen uitvoeren, zijn zo belangrijk dat het leven niet voor te stellen is zonder handelend bezig te zijn. In het dagelijks en maatschappelijk leven zijn mensen voortdurend betrokken in betekenisvol handelen, ook wanneer men 'vrij' heeft en eigenlijk niets hoeft te doen. Het dagelijks handelen bestaat uit het uitvoeren van activiteiten die mensen zichzelf voornemen om te doen en die van hen verwacht worden dat zij ze doen.

beroepsprofiel ergotherapie


Voor wie: voor mensen die als gevolg van ziekte of gezondheidsklachten hun dagelijkse handelingen thuis of op het werk niet meer naar wens kunnen uitvoeren.

Veel voorkomende aandoeningen zijn:
 • rugklachten
 • reuma
 • artrose
 • overbelastingsklachten
 • ouderdomsklachten
 • chronische ziekte
 • beroerte
 • ziekte van Parkinson
 • werkgerelateerde klachten