Ergotherapeuten

Ineke Meijerhof - van Noppen
Ergotherapeut, handtherapeut en praktijkhouder

Ineke is sinds 1986 werkzaam geweest bij diverse organisaties in de gezondheidszorg. Zij is haar loopbaan begonnen in een verpleeghuis van waaruit zij ook de eerstelijns ergotherapie heeft opgezet. Daarna werkte zij als adviseur in het kader van de WMO voor diverse gemeenten.

In 2006 startte zij met de praktijk Ergo In Beweging, daarnaast werkte ze tot 2014 op de polikliniek reumatologie in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. De specialisatie handtherapie is vanuit de interesse voor de reumatologie ontstaan. Zij heeft voor diverse organisaties en voor vele cliënten werkplekadviezen gegeven en heeft zich gespecialiseerd in uiteenlopende arbeidsdiensten.

Ineke heeft ervaring in de ouderenzorg, revalidatie, advisering in hulpmiddelen, rolstoelen en woningaanpassingen, werkplekadviezen. Zij is ParkinsonNet therapeut en neemt deel aan diverse andere ergotherapie en multidisciplinaire netwerken.
Sinds 2016 geeft zij zowel individuele als groepstrainingen in de Ronnie Gardiner Methode.


Marjolein Wentink
Ergotherapeut en zelfstandig ondernemer

Sinds haar afstuderen in 1995 is Marjolein Wentink een aantal jaren werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Vervolgens heeft ze bij een verpleeghuis een afdeling ergotherapie opgezet. Zij heeft 6 jaar gewerkt bij een bedrijf in revalidatiehulpmiddelen, waar zij met name WMO voorzieningen adviseerde. Sinds 2009 is zij werkzaam als ergotherapeut in de eerstelijn bij een paramedische praktijk in Deventer. In 2016 heeft zij de opleiding tot handtherapeut afgerond.

Door deze verscheidenheid aan werkplekken heeft zij een brede ervaring opgedaan in de ergotherapeutische behandeling van met name ouderen en volwassenen. Zij heeft specifieke kennis over het zitten en positioneren in een rolstoel en de mogelijkheden van sanitaire- en vervoersvoorzieningen. Zij heeft ervaring met het geven van werkplekadviezen.


Immy van Dijk
Ergotherapeut en zelfstandig ondernemer

Immy is sinds haar afstuderen in 1997 werkzaam als ergotherapeut. Zij heeft in verschillende verpleeghuizen (revalidatie, eerste lijn, dagbehandeling, chronische zorg) en poliklinische revalidatie gewerkt. Sinds 1999 werkt zij bij Zorggroep Solis in Deventer op de chronische somatische en psychogeriatrische verblijfsafdelingen.

Immy is van kinds af aan slechthorend. Zij draagt hoortoestellen en maakt ook gebruik van hoorhulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een solo apparaat en een speciale wekker. Als ervaringsdeskundige en ergotherapeut weet zij wat de praktische gevolgen van slechthorendheid kunnen zijn. Zij heeft een uitgebreid netwerk binnen de auditieve hulpverlening en leveranciers.

Veel mensen zijn niet bekend zijn met de mogelijkheden op het gebied van hoorhulpmiddelen. Zij kunnen haar hulp inschakelen bij het zoeken naar een hulpmiddel. Maar juist ook bij het uitproberen in de eigen thuis- en werksituatie, kan Immy advies, instructie en begeleiding bieden. Begeleiding bij het omgaan met een gehoorverlies in dagelijkse situaties thuis of buitenshuis kan daarbij een onderdeel zijn.


Elke Stoehrer
Ergotherapeut en zelfstandig ondernemer

Na werkzaam te zijn geweest in andere werkvelden is Elke een carrière als ergotherapeut gestart nadat zij in 2015 de opleiding heeft afgerond. Sinds 2016 heeft zij zich gespecialiseerd als handtherapeut.
Elke’s interesse ligt in het behandelen en begeleiden van volwassenen en ouderen. Hiervoor zoekt zij graag de samenwerking met andere zorgverleners en
mantelzorgers. Bij problemen en/of beperkingen denkt zij mee over het vergemakkelijken van alledaagse handelingen van de cliënt. Met name voor de groep ouderen zet zij zich in om samen met de cliënt de grootst mogelijke zelfredzaamheid te bereiken zodat deze zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het voorkomen van valincidenten is erg belangrijk. Goed advies over valpreventie en een praktische aanpak hoort bij de werkwijze. Adviezen voor woningaanpassingen en het gebruik van geschikte hulpmiddelen kunnen hierbij een rol spelen.